Пчеловодство и пчелы

Дата публикации: 10.12.2016

ЗАЯВА про порушення законодавства про захист від недобросовісної конкуренції

 

 

Голові Антимонопольного комітету України

03035, м. Київ, МСП – 03680,

вул. Митрополита Василя Липківського, 45

 

 

Членів громадської організації «Придніпровська (Градизько-Кременчуцька) спілка пасічників та медоварів»:

Зосіменка Олександра Івановича,

39600, Полтавська область,

м. Кременчук, вул. Пролетарська, буд. 27, кв. 55

тел. 0673670030

 

 

 

ЗАЯВА

 

 

про порушення законодавства про захист від недобросовісної конкуренції

 

 

 

 

 

Ми, пасічники та члени громадської організації «Придніпровська (Градизько-Кременчуцька) спілка пасічників та медоварів», звертаємось до Вас – Голови Антимонопольного комітету України у зв’язку з порушенням наших прав та норм законодавства, а саме, Закону України «Про захистекономічної конкуренції»,Закону України «Про захист від недобросовісної конкуренції», певними суб’єктами господарювання, які здійснюють свою діяльність на загальнодержавному ринку України: Товариство з обмеженою відповідальністю «Бартнік» (код ЄДРПОУ – 23829801, місцезнаходження: Хмельницька область, м. Ізяслав), Товариство з обмеженою відповідальністю «Агро Іст Трейд» (код ЄДРПОУ – 37031778, місцезнаходження: Миколаївська область, м. Миколаїв), Товариство з обмеженою відповідальністю «Група компаній «Содружество» (код ЄДРПОУ – 14121018, місцезнаходження: Херсонська область, м. Херсон), Товариство з обмеженою відповідальністю «Украинский мед» (код ЄДРПОУ – 34665831, місцезнаходження: Донецька область, м. Волноваха), Товариство з обмеженою відповідальністю «Асканія - Пак» (код ЄДРПОУ – 32157382, місцезнаходження: м. Київ), Товариство з обмеженою відповідальністю «Експотрейд - М» (код ЄДРПОУ – 39894331, місцезнаходження: Миколаївська область, м. Миколаїв), Закрите акціонерне товариство «Рур груп С.А.» (код ЄДРПОУ – 24714833, м. Київ), Товариство з обмеженою відповідальністю «Титан» (код ЄДРПОУ – 25415133, місцезнаходження: Одеська область, м. Кілія), Товариство з обмеженою відповідальністю «Бітрейд Вест» (код ЄДРПОУ – 39680084, місцезнаходження: Львівська область, Яворівський район, смт. Івано-Франкове), Товариство з обмеженою відповідальністю «Медова корпорація Кельманн» (код ЄДРПОУ – 39756509, місцезнаходження: Херсонська область, м. Херсон), Приватна фірма «Роман» (код ЄДРПОУ – 13760103, місцезнаходження: Кіровоградська область, м. Кіровоград), Товариство з обмеженою відповідальністю «Сільськогосподарське підприємство «Мед Поділля» (код ЄДРПОУ – 00692096, місцезнаходження: Вінницька область, м. Вінниця), Товариство з обмеженою відповідальністю «АТС Україна» (код ЄДРПОУ – 30858379, місцезнаходження: Кіровоградська область, м. Кіровоград).

За даними журналістських розслідувань з мережі Інтернет безумовним лідером експорту меду з долею 19% є один з найбільших українських виробників, закупівельників та експортерів меду – ТОВ «Бартнік». Також великими операторами медового ринку є ТОВ «Агро Іст Трейд», ТОВ «Група компаній «Содружество», ТОВ «Украинский мед», ТОВ «Асканія - Пак».

Ми займаємось бджільництвом на території Полтавської області більше 20 років та продаємо мед певним юридичним особам, які мають відповідну ліцензію на купівлю цього меду та подальший його експорт до країн Європи, США та ін.

У цьому році, а саме, з серпня 2016 року ми почали шукати покупців меду та продавати його. У всіх фірмах, з якими ми спілкувалися, пропонували та зараз пропонують однакову ціну за 1 кг соняшникового меду – 1 долар США (в гривневому еквіваленті ця сума коливається залежно від курсу долару США).  Для порівняння у 2015 році ми мали можливість здати соняшниковий мед закупівельникам України за ціною 1 долар США 50 центів. Наприклад, у таких країнах, як Молдова, Білорусія, і зараз приймають соняшниковий мед за ціною не менше, ніж 1 долар США 50 центів за 1 кг соняшникового меду.

 

 

Пізніше з’ясувалось, що «13» липня 2016 року у м. Києві відбулась зустріч представників вище перерахованих суб’єктів господарювання з приводу узгодження єдиної ціни за 1 кг соняшникового меду при закупівлі меду у постачальників по всій Україні. За результатами проведеної зустрічі була узгоджена єдина ціна при закупівлі соняшникового меду: 1 кг соняшникового меду - 1 долар США.

 

 

Ми знаходили інші фірми, які пропонували нам більшу ціну за соняшниковий мед, але згодом їх представники намвказали, що оскільки вище переліченими субєктами господарювання купується соняшниковий мед саме за ціною 1 долар США за 1 кг, то вони не будуть нам пропонувати більшу ціну. Таким чином, вказані компанії домовились між собою про встановлення єдиної узгодженої ціни за 1 кг соняшникового меду – 1 долар США, хоча його теоретично можливо продати дорожче, але умисно штучно вказаними компаніями створені такі умови для пасічників, за яких це зробити неможливо. Вказані компанії своїми антиконкурентними узгодженими діями на загальнодержавному ринку України порушують наші права та норми чинного Закону України «Про захист економічної конкуренції».

Документальних доказів, на жаль, ми не маємо, оскільки при здачі меду нам ніяких документів не видають. Однак, вказану інформацію можливо легко перевірити, зателефонувавши до компаній та запитавши за яку ціну вони купують мед?

Нещодавно з цього приводу на каналі «2+2»  в ефір була випущена телепередача «Секретні матеріали», в якій повністю було висвітлено дану проблему на загальнодержавному ринку України.

Відповідно до ст. 4 Закону України «Про захист економічної конкуренції»державна політика у сфері розвитку економічної конкуренції та обмеження монополізму в  господарській  діяльності,  здійснення заходів     щодо     демонополізації     економіки,    фінансової, матеріально-технічної,  інформаційної,  консультативної  та  іншої підтримки   суб'єктів   господарювання,   які   сприяють  розвитку конкуренції,   здійснюється  органами  державної  влади,  органами місцевого   самоврядування    та   органами адміністративно-господарського управління та контролю. У ч. 2 вказаної статті вказано, що суб'єкти  господарювання,  органи влади, органи місцевогосамоврядування,   а  також  органи  адміністративно-господарського управління та контролю зобов'язані сприятирозвитку конкуренції та не вчиняти будь-яких неправомірних дій, які можуть матинегативний вплив на конкуренцію. Згідно з ч. 3 зазначеної статті органи  державної  влади,  до  компетенції  яких належить забезпечення державного регулювання та  управління  у  відповідних галузях економіки, проводять моніторинг ринків цих галузей з метою аналізу  та  прогнозування  їх  розвитку. Державний контроль за додержанням законодавства про захист економічної конкуренції, захист інтересів суб'єктів господарювання та  споживачів   від   його   порушень    здійснюються    органами Антимонопольного комітету України.

Відповідно до ст. 5 Закону України «Про захист економічної конкуренції»узгодженими діями є  укладення  суб'єктами  господарювання угод у будь-якій формі,  прийняття об'єднаннями рішень у будь-якій формі,  а також  будь-яка  інша  погоджена  конкурентна  поведінка (діяльність, бездіяльність) суб'єктів господарювання. Узгодженими  діями є також створення суб'єкта господарювання, об'єднання,  метою  чи  наслідком  створення  якого  є координація конкурентної  поведінки між суб'єктами господарювання, що створили зазначений  суб'єкт  господарювання,  об'єднання,  або між ними та новоствореним   суб'єктом  господарювання,  або  вступ  до  такого об'єднання.  Особи,  які чинять або мають намір чинити узгоджені дії, є учасниками узгоджених дій.
                                                                                                                   У ст. 6 вказаного Закону зазначено, що антиконкурентними  узгодженими діями є узгоджені дії,  які призвели чи можуть призвести до недопущення, усунення чи обмеження конкуренції. Антиконкурентними узгодженими діями,  зокрема,  визнаються узгоджені дії, які стосуються:
     1) встановлення цін чи інших умов  придбання  або  реалізації товарів;
     2) обмеження        виробництва,        ринків       товарів, техніко-технологічного  розвитку,  інвестицій   або   встановлення контролю над ними;
     3) розподілу  ринків  чи  джерел постачання за територіальним принципом,  асортиментом  товарів,  обсягом   їх   реалізації   чи придбання,  за  колом  продавців,  покупців  або  споживачів чи за іншими ознаками;
     4) спотворення  результатів  торгів,  аукціонів,   конкурсів, тендерів;
     5) усунення  з  ринку або обмеження доступу на ринок (вихід з ринку) інших суб'єктів господарювання, покупців, продавців;
     6) застосування різних умов до  рівнозначних  угод  з  іншими суб'єктами   господарювання,   що  ставить  останніх  у  невигідне становище в конкуренції;
     7) укладення  угод  за  умови  прийняття  іншими   суб'єктами господарювання  додаткових  зобов'язань,  які за своїм змістом або згідно з торговими та іншими чесними  звичаями  в  підприємницькій діяльності не стосуються предмета цих угод;
     8) суттєвого обмеження конкурентоспроможності інших суб'єктів господарювання на ринку без об'єктивно виправданих на те причин.

Антиконкурентними  узгодженими  діями  вважається  також вчинення  суб'єктами  господарювання схожих дій (бездіяльності) на ринку  товару,  які  призвели  чи можуть призвести до недопущення, усунення  чи обмеження конкуренції у разі, якщо аналіз ситуації на ринку  товару спростовує наявність об'єктивних причин для вчинення таких дій (бездіяльності).

 
Вчинення антиконкурентних узгоджених дій  забороняється  і тягне за собою відповідальність згідно з законом. 

Відповідно до ст. 50 Закону України «Про захист економічної конкуренції»антиконкурентні узгоджені дії є порушенням законодавства про захист економічної конкуренції.
 

 

 

Враховуючи вище викладене, вважаємо, що вище перерахованими суб’єктами господарювання, які здійснюють свою діяльність на загальнодержавному ринку України, порушуються наші права та норми Закону України «Про захист економічної конкуренції», оскільки між ними мають місце антиконкурентні узгоджені дії, які вже призвели до недопущення конкуренції на ринку України.

 

 

Таким чином, просимо Вас провести відповідну перевірку наявності антиконкурентних узгоджених дій наступних субєктів господарювання:Товариство з обмеженою відповідальністю «Бартнік» (код ЄДРПОУ – 23829801, місцезнаходження: Хмельницька область, м. Ізяслав), Товариство з обмеженою відповідальністю «Агро Іст Трейд» (код ЄДРПОУ – 37031778, місцезнаходження: Миколаївська область, м. Миколаїв), Товариство з обмеженою відповідальністю «Група компаній «Содружество» (код ЄДРПОУ – 14121018, місцезнаходження: Херсонська область, м. Херсон), Товариство з обмеженою відповідальністю «Украинский мед» (код ЄДРПОУ – 34665831, місцезнаходження: Донецька область, м. Волноваха), Товариство з обмеженою відповідальністю «Асканія - Пак» (код ЄДРПОУ – 32157382, місцезнаходження: м. Київ), Товариство з обмеженою відповідальністю «Експотрейд - М» (код ЄДРПОУ – 39894331, місцезнаходження: Миколаївська область, м. Миколаїв), Закрите акціонерне товариство «Рур груп С.А.» (код ЄДРПОУ – 24714833, м. Київ), Товариство з обмеженою відповідальністю «Титан» (код ЄДРПОУ – 25415133, місцезнаходження: Одеська область, м. Кілія), Товариство з обмеженою відповідальністю «Бітрейд Вест» (код ЄДРПОУ – 39680084, місцезнаходження: Львівська область, Яворівський район, смт. Івано-Франкове), Товариство з обмеженою відповідальністю «Медова корпорація Кельманн» (код ЄДРПОУ – 39756509, місцезнаходження: Херсонська область, м. Херсон), Приватна фірма «Роман» (код ЄДРПОУ – 13760103, місцезнаходження: Кіровоградська область, м. Кіровоград), Товариство з обмеженою відповідальністю «Сільськогосподарське підприємство «Мед Поділля» (код ЄДРПОУ – 00692096, місцезнаходження: Вінницька область, м. Вінниця), Товариство з обмеженою відповідальністю «АТС Україна» (код ЄДРПОУ – 30858379, місцезнаходження: Кіровоградська область, м. Кіровоград), та порушити справу про порушення законодавства про захист економічної конкуренції, за результатами розгляду якої, притягнути вказаних суб’єктів господарювання до відповідальності.

 

Про результати розгляду заяви просимо повідомити письмово на імя Зосіменка Олександра Івановича за адресою: 39600, Полтавська область, м. Кременчук, вул. Пролетарська, буд. 27, кв. 55.

Комментарии

Оставьте Ваш комментарий

Ваше имя:*
Комментарий:*
Код:* Включите картинки в браузере