Законодательство

НАКАЗ Про затвердження нормативно-правових актів з питань розвитку бджільництва

МІНІСТЕРСТВО АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ
УКРАЇНСЬКА АКАДЕМІЯ АГРАРНИХ НАУК
 
Н А К А З
 
 N 184/82 від 20.09.2000              Зареєстровано в Міністерстві
                                      юстиції України
                                      23 жовтня 2000 р.
                                      за N 736/4957
 
 
               Про затвердження нормативно-правових
               актів з питань розвитку бджільництва
 
 
     Відповідно до  Закону  України "Про бджільництво" ( 1492-14 )
Н А К А З У Є М О:
 
     1. Затвердити такі документи (додаються):
     План породного районування бджіл (додаток);
     Порядок видачі ветеринарно-санітарного паспорта пасіки;
     Порядок реєстрації пасік ( z0737-00 );
     Правила ввезення в Україну та вивезення за її  межі  бджіл  і
продуктів бджільництва ( z0738-00 ).
 
     2. Департаменту  ринків  продукції  тваринництва  з  Головною
державною  племінною інспекцією (Мельник Ю.Ф.) забезпечити подання
цього  наказу  на  державну  реєстрацію  до  Міністерства  юстиції
України.
 
     3. Контроль  за  виконанням  наказу  покласти  на  заступника
Міністра аграрної політики України Рижука С.М.  і  віце-президента
Української академії аграрних наук Бурката В.П.
 
 Міністр аграрної політики
 України                                               І.Кириленко
 
 Віце-президент УААН                                   П.Коваленко
 
                                          Додаток
                          до наказу Мінагрополітики України і УААН
                          20.09.2000 N 184/82
 
                               План
                   породного районування бджіл
 ---------------------------------------------------
 |      Області     |    Порода (популяція) бджіл  |
 |------------------+------------------------------|
 |        1         |               2              |
 |------------------+------------------------------|
 |АР Крим           |Українська степова, карпатська|
 |------------------+------------------------------|
 |Вінницька         |Українська степова, карпатська|
 |------------------+------------------------------|
 |Волинська         |Карпатська, поліська          |
 |------------------+------------------------------|
 |Дніпропетровська  |Українська степова            |
 |------------------+------------------------------|
 |Донецька          |Українська степова            |
 |------------------+------------------------------|
 |Житомирська       |Українська степова, поліська  |
 |------------------+------------------------------|
 |Закарпатська      |Карпатська                    |
 |------------------+------------------------------|
 |Запорізька        |Українська степова            |
 |------------------+------------------------------|
 |Івано-Франківська |Карпатська                    |
 |------------------+------------------------------|
 |Київська          |Українська степова, поліська  |
 |------------------+------------------------------|
 |Кіровоградська    |Українська степова            |
 |------------------+------------------------------|
 |Луганська         |Українська степова            |
 |------------------+------------------------------|
 |Львівська         |Карпатська                    |
 |------------------+------------------------------|
 |Миколаївська      |Українська степова            |
 |------------------+------------------------------|
 |Одеська           |Українська степова            |
 |------------------+------------------------------|
 |Полтавська        |Українська степова            |
 |------------------+------------------------------|
 |Рівненська        |Карпатська, поліська          |
 |------------------+------------------------------|
 |Сумська           |Українська степова, поліська  |
 |------------------+------------------------------|
 |Тернопільська     |Карпатська                    |
 |------------------+------------------------------|
 |Харківська        |Українська степова            |
 |------------------+------------------------------|
 |Херсонська        |Українська степова            |
 |------------------+------------------------------|
 |Хмельницька       |Українська степова            |
 |------------------+------------------------------|
 |Черкаська         |Українська степова            |
 |------------------+------------------------------|
 |Чернівецька       |Карпатська                    |
 |------------------+------------------------------|
 |Чернігівська      |Українська степова, поліська  |
 ---------------------------------------------------
 
     Породне районування  бджіл є основою раціонального розміщення
і використання племінних  ресурсів  держави.  Породне  районування
бджіл   -   це  науково  обгрунтований  відбір  для  розведення  і
господарського використання  в  конкретних  регіонах  таких  порід
бджіл,  біологічні  особливості  яких найкращим чином відповідають
типовим умовам клімату і медозбору  цих  регіонів,  дозволяють  їм
виробляти  в  цих  умовах  значно  більше продукції в порівнянні з
іншими породами на фоні достатньої зимостійкості бджіл.
     Упровадження у  виробництво  Плану  породного  районування  і
досягнень  селекції  бджіл  є   найефективнішим   в   економічному
відношенні  способом  підвищення  їх  продуктивності  та  зниження
затрат часу по догляду за ними.
     З метою   покращення   продуктивних   і   племінних   якостей
бджолосімей  районованих  порід  бджіл,   а   також   забезпечення
власників  пасік  племінним  матеріалом,  вирощування і реалізації
необхідної кількості племінних маток і пакетів  бджіл  районованих
порід   створюються   племзаводи   і   племінні  бджолорозплідники
(пасіки).
 
 
                                              Затверджено
                                       Наказ Міністерства аграрної
                                       політики України і
                                       Української академії
                                       аграрних наук
                                       20.09.2000 N 184/82
 
                                      Зареєстровано в Міністерстві
                                      юстиції України
                                      23 жовтня 2000 р.
                                      за N 736/4957
 
                             Порядок
          видачі ветеринарно-санітарного паспорта пасіки
 
     1. Ветеринарно-санітарний  паспорт  пасіки (надалі - паспорт)
(додаток)   видається  районним  (міським)  управлінням  державної
ветеринарної медицини на пасіку незалежно від форми її власності і
є документом, який засвідчує ветеринарно-санітарний стан пасіки.
     2. Паспорт   підписується   головним   державним  інспектором
ветеринарної  медицини  району  (міста)  і  завіряється   печаткою
районного (міського) управління державної ветеринарної медицини.
     3. Паспорт реєструється в журналі обліку районного (міського)
управління державної ветеринарної медицини і має порядковий номер.
     4. Паспорт пред'являється при продажу і обміні воскосировини,
купівлі вощини і є підставою для видачі ветеринарних свідоцтв  при
вивозі  (продажу)  бджіл  і  продуктів  бджільництва відповідно до
Правил видачі ветеринарних документів на  вантажі,  що  підлягають
обов'язковому   ветеринарному   контролю,   затверджених   наказом
Головного державного інспектора ветеринарної медицини від 7 серпня
1997  року    N  27 ( z0326-97 )  і  зареєстрованих в Міністерстві
юстиції України 20 серпня 1997 року за N 326/2130.
     5. Паспорт зберігається  у  старшого  бджоляра  або  власника
пасіки   і   пред'являється  на  вимогу  спеціаліста  ветеринарної
медицини.
     6. Паспорт  підлягає  заміні  на  новий після заповнення всіх
його розділів, а також при зміні власника пасіки.
 
 Голова Державного
 департаменту ветмедицини                           П.І.Вербицький
 
 Начальник Департаменту
 ринків продукції тваринництва з
 Головною держплемінспекцією                           Ю.Ф.Мельник
 
                                          Додаток
                         до Порядку видачі ветеринарно-санітарного
                         паспорта пасіки
 
              Ветеринарно-санітарний паспорт пасіки N ____
 
     Видано ______________________________________________________
           (найменування юридичної особи, ідентифікаційний код або
 
 прізвище, ім'я та по батькові власника пасіки, ідентифікаційний
__________________________________________________________________
   номер, місцезнаходження юридичної особи або місце проживання
                             власника)
 
     Характеристика пасіки _______________________________________
                             (кількість бджолиних сімей, пасічних
__________________________________________________________________
   помешкань, адреса розміщення пасіки, при розміщенні пасіки в
            декількох місцях записуються всі адреси)
 
     Епізоотичний стан пасіки ____________________________________
                                    (на день видачі паспорта)
__________________________________________________________________
 
     Ветеринарне обслуговування покладене на _____________________
                                                (назва установи
__________________________________________________________________
           ветеринарної медицини, прізвище спеціаліста)
 
 Дата видачі "__"________________ р.
 
 Головний державний інспектор
 ветеринарної медицини району (міста)             ________________
 М.П.                                             (підпис, П.І.Б.)
 
 Власник пасіки                                   ________________
                                                  (підпис, П.І.Б.)
 
                     I. Характеристика пасіки
------------------------------------------------------------------
|Дата огляду     |            Характеристика пасіки              |
|----------------+-----------------------------------------------|
|----------------+-----------------------------------------------|
------------------------------------------------------------------
 
              II. Ветеринарно-санітарний стан пасіки
------------------------------------------------------------------
|Дата огляду     |         Результати обстеження пасіки          |
|----------------+-----------------------------------------------|
|----------------+-----------------------------------------------|
------------------------------------------------------------------
 
         III. Результати епізоотичного обстеження пасіки
------------------------------------------------------------------
|Назва хвороби й дата |Клінічні ознаки |Дата введення обмеження й|
|її виникнення        |хвороби та      |ветеринарно-санітарні    |
|                     |епізоотологічні |заходи                   |
|                     |дані. Джерело   |                         |
|                     |зараження       |                         |
|---------------------+----------------+-------------------------|
|---------------------+----------------+-------------------------|
|---------------------+----------------+-------------------------|
------------------------------------------------------------------
 
                   VI. Лабораторні дослідження
------------------------------------------------------------------
|Дата         | Об'єкт дослідження |Номер експертизи, результати |
|надходження  |                    |дослідження й заходи, що     |
|й дослідження|                    |рекомендуються               |
|матеріалу    |                    |                             |
|-------------+--------------------+-----------------------------|
|-------------+--------------------+-----------------------------|
|-------------+--------------------+-----------------------------|
------------------------------------------------------------------
 
          V. Лікувально-профілактичні й санітарні заходи
------------------------------------------------------------------
|Дата          |Обсяг виконаної |Найменування    |Номер          |
|проведення    |роботи          |препарату,      |акта,          |
|заходу і його |(кратність)     |доза,           |витрата        |
|найменування  |                |експозиція      |препарату      |
|--------------+----------------+----------------+---------------|
|--------------+----------------+----------------+---------------|
|--------------+----------------+----------------+---------------|
------------------------------------------------------------------
 

                      VI. Особливі позначки

НАКАЗ Про затвердження нормативно-правових актів з питань розвитку бджільництва (скачать)