Законодательство

Інструкція щодо попередження та ліквідації хвороб та отруєнь бджіл

Наказ Головного державного інспектора ветеринарної медицини
“ 30 ” січня _2001 р. № 9
Зареєстрована в Міністерстві юстиції України 12 лютого 2001 р. № 131/5322

Законы по пчеловодству Республики Беларусь

 Об утверждении Ветеринарно-санитарных правил содержания пчел 

ЗАКОН УКРАЇНИ Про бджільництво

Цей Закон регулює відносини щодо розведення,  використання та
охорони  бджіл,  виробництва,  заготівлі  та  переробки  продуктів
бджільництва,   ефективного   використання   бджіл  для  запилення
ентомофільних  рослин  сільськогосподарського  призначення,  інших
видів   запилювальної   флори,   створення   умов  для  підвищення
продуктивності бджіл і сільськогосподарських культур, забезпечення
гарантій дотримання прав та захисту інтересів фізичних і юридичних
осіб, які займаються бджільництвом.

ЗАКОН УКРАЇНИ Про внесення змін до Закону України "Про ветеринарну медицину"

Верховна Рада України  п о с т а н о в л я є:

     Внести зміни до Закону  України  "Про  ветеринарну  медицину"
( 2498-12 )   (Відомості  Верховної  Ради України,  2002 р.,  N 8,
ст. 62;  2003 р.,  N 16,  ст.  126,  N 27,  ст. 209; 2005 р., N 9,
ст. 180; 2006 р., N 14, ст. 116), виклавши його в такій редакції...

ЗАКОН УКРАЇНИ Про внесення змін і доповнень до Закону України "Про племінне тваринництво"

Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
   Внести до Закону України  "Про  племінне  тваринництво" (Відомості Верховної Ради України, 1994 р., N2, ст.7) зміни і доповнення, виклавши його у такій редакції...

НАКАЗ Про затвердження нормативно-правових актів з питань розвитку бджільництва

НАКАЗ N 184/82 від 20.09.2000 Зареєстровано в Міністерстві юстиції України  23 жовтня 2000 р. за N 736/4957

Инструкция - Болезни пчел

Разработана сотрудниками специализированных лабораторий ВНИИВСГЭ, ВИЭВ, НИИпчеловодства.

С утверждением настоящей Инструкции утрачивает силу "Инструкция о мероприятиях по предупреждению и ликвидации заразных болезней пчел", утвержденная Главным управлением ветеринарии ГК СМ СССР по продовольствию и закупкам 12 марта 1991 г.

ВЕТЕРИНАРНО-САНІТАРНІ ВИМОГИ щодо заготівлі і переробки воскосировини

Ці Вимоги  розроблені  відповідно  до  статті  7  Закону
України "Про  ветеринарну  медицину"  ( 2498-12 ),  Закону України
"Про бджільництво" (  1492-14  )  та  з  метою  посилення  заходів
профілактики і боротьби з хворобами бджіл.

Порядок реєстрації пасік

ПОРЯДОК N 184/82 від Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 23 жовтня 2000 р. за N 737/4958.
Затверджено Наказ Міністерства аграрної політики України і Української академії аграрних наук 20.09.2000 N 184/82 z0736-00 )

Правила ввезення в Україну та вивезення за її межі бджіл і продуктів бджільництва

ПРАВИЛА N 184/82 від 20.09.2000 Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 23 жовтня 2000 р. за N 738/4959
Затверджено Наказ Міністерства аграрної політики України і Української академії аграрних наук 20.09.2000 N 184/82 ( z0736-00 )

Технологічні вимоги до проведення селекційно-племінної роботи в галузі бджільництва

Наказ Міністерства аграрної політики України і Української академії аграрних наук 20.09.2000 N 185/83 Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 23 жовтня 2000 р. за N 739/4960

Страницы:
1


На странице:
10 20 30